Infuzja

Technologia umożliwiająca wyprodukowanie detali małoseryjnych w jednym kroku technologicznym, nawet z kilkoma przekładkami.

Uzyskujemy laminat poliestrowo-szklany o najwyższej zawartości szkła w wyrobie (mała zawartość żywicy).
Dzięki temu otrzymany detal jest bardzo wytrzymały przy jednocześnie małej grubości.

ŁUKASZ JASIAK
SZEF DZIAŁU ROZWOJU I CNC
tel. +48 65 529 91 91 w. 109
email: ljasiak@astromal.pl

Nasze główne technologie