Laminowanie próżniowe vacuum

Produkcja wyrobów na formie zamkniętej. W pierwszej kolejności – jak przy metodzie ręcznej – nakładany jest żelkot (ręcznie lub SPRAY).

W kolejnym etapie na formie układane są warstwy nośne (maty szklane, tkaniny techniczne, maty syntetyczne, maty w postaci sandwich, coremata, rovicore, itp.) oraz ewentualne wzmocnienia i adaptacje.

Po tej operacji następuje zamknięcie formy, przy czym może być ona zamknięta specjalnie przygotowaną przeponą z laminatu PWS (stemplem) lub też przeponą z worka foliowego lub silikonowego.

W każdym z przypadków kluczowym aspektem jest zapewnienie szczelności (hermetyczność formy). Po zamknięciu, w formie wytwarzana jest próżnia, po czym poprzez specjalnie wykonane kanały lub otwory zalewające formę wypełnia się odpowiednią żywicą. Wtłoczenie żywicy i przesączenie materiału nośnego następuje poprzez wytworzone podciśnienie.

Zalety metody

 • stosunkowo niski koszt uruchomienia produkcji w porównaniu do technologii RTM (wyższy od uruchomienia przy metodzie ręcznej),
 • opłacalność metody przy średnioseryjnych zamówieniach,
 • możliwość wprowadzenia dodatkowych adaptacji montażowych lub/i wzmocnień (adaptacje metalowe, pianki PU, przekładki, itp.),
 • dobre odpowietrzenie w strukturze laminatu,
 • niska emisja substancji lotnych do otoczenia.

W porównaniu do metody ręcznej:

 • lepsza jakość i jednolita struktura produktów,
 • większa gęstość i lepsze właściwości mechaniczne,
 • większa zawartość szkła i większa wytrzymałość produktu,
 • powierzchnia gładka z obu stron,
 • większa wydajność procesu.

Ograniczenia metody

Poza technologicznymi ograniczeniami (np. promienie technologiczne, pochylenia ścian) metodę tę można stosować na ogół do elementów o mniej skomplikowanych kształtach. Dodatkowe ograniczenia wprowadza również konieczność zapewnienia hermetyczności formy oraz uwzględnienie przy jej projektowaniu specjalnych kanałów do wprowadzania żywicy.

Pozostałe to:

 • większy odpad materiałów, co związane jest z występowaniem kanałów do przepływu żywicy,
 • tolerancja grubości ścianki nawet do 0,5 mm,
 • ograniczona możliwość wprowadzania zmian na formie.

KRZYSZTOF BRAJA
SZEF DZIAŁU TECHNIKI
tel. +48 65 529 91 91 w. 104
email: kbraja@astromal.pl

Przykłady zastosowania technologii
Nasze główne technologie