Certyfikaty

JAKOŚĆ POTWIERDZONA PRZEZ EKSPERTÓW

Uzyskane certyfikaty są potwierdzeniem, że nasze procesy i produkty mają wysoką i stabilną jakość.

Dążenie do posiadania certyfikatów to dla nas fundament rozwoju firmy.  Jakość, bezpieczeństwo, usprawnienia – od lat podążamy tym szlakiem poszerzając grono zadowolonych klientów.

Jakość
Tworzenie jakości to proces obejmujący wiele obszarów, w tym świadomość ludzką, aspekty techniczne, technologiczne, ekonomiczne. Odpowiednia jakość zgodna z wymaganiami Klienta, niezawodność wyrobów przedsiębiorstwa to szansa na zyski, możliwość obniżenia kosztów produkcji, a w konsekwencji zadowolenie klientów i gwarancja ich lojalności.

MAREK FRĄSZCZAK
SZEF DZIAŁU JAKOŚCI
tel. +48 65 529 91 91 w. 108
email: mfraszczak@astromal.pl

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

POLITYKA ZSZ (ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA)

ASTROMAL spółka. z o. o. sp. k. wychodząc naprzeciw wysokim wymaganiom i potrzebom rynku, zdecydowanie i konsekwentnie umacnia swą silną pozycję wśród firm produkujących wyroby poliestrowo-szklane oraz siedzenia pasażerskie dla komunikacji publicznej. W tym zakresie projektujemy, wytwarzamy narzędzia i produkty, prowadzimy handel oraz usługi serwisowe w myśl przedstawionej Polityki ZSZ.

Na początku drogi postawiliśmy sobie szereg zadań, które do dnia dzisiejszego rozwijamy i wykonujemy z największą starannością po to, by ASTROMAL spółka. z o. o. sp. k. był nieprzerwanie godną zaufania marką na rynku polskim i europejskim. Zadowolenie naszych Klientów jest najważniejszym z nich. Produkujemy najwyższej jakości elementy m.in. dla branży: kolejowej, motoryzacyjnej, czy też medycznej. Wciąż dążymy do zwiększania obrotów firmy oraz podnosimy jej konkurencyjność. Naszych dostawców traktujemy jak partnerów. Jako organizacja wdrażamy najlepsze praktyki, dokonujemy rozpoznania na podstawie zgłaszanych sugestii oraz podejmujemy naukę wynikającą z doświadczeń. Istotne dla nas jest również aktywne unowocześnianie produktów, procesów i usług oraz współpraca z cenionymi projektantami oraz designerami.

Głównym celem Zarządu Spółki jest zagwarantowanie Klientom wyrobów i kompleksowych usług na najwyższym poziomie, a co za tym idzie, zapewnienie długoterminowych perspektyw Pracownikom firmy. By to osiągnąć niezbędny jest zgrany, wyszkolony zespół oraz nowoczesne zaplecze technologiczne. Dlatego tak ważne jest, aby środowisko pracy oparte było na zaufaniu, uczciwości i wzajemnym szacunku. Oczekujemy od naszych Pracowników dobrych wyników w pracy, zaangażowania, sprawnej wymiany informacji. Silnie wierzymy w siłę i sprawność działania zespołu, doceniamy naszych Pracowników i bierzemy pod uwagę ich potrzeby.

Jesteśmy zaangażowani w działania mające na celu ochronę środowiska. Organizacja zapobiega zanieczyszczeniom, minimalizuje ilości wytwarzanych odpadów oraz angażuje się w recykling odpadów. Naszym priorytetem jest spełnienie oraz przestrzeganie wymagań prawnych i innych wymagań, które organizacja zgodziła się spełnić, a także tych wymagań które dotyczą jej aspektów środowiskowych. Ciągłe doskonalenie wykorzystywane jest także dla celów poprawy środowiskowych efektów działalności. Podejmując zabiegi mające na celu zapobieganie negatywnym wpływom na środowisko organizacja regularnie ustala i przegląda cele oraz zadania środowiskowe dążąc do ich realizacji.

Zarząd ASTROMAL spółka. z o. o. sp. k. oświadcza, że jest w pełni zaangażowany w promowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wszelkich działań, jakie z funkcjonowania tego systemu wynikają. Najwyższe Kierownictwo buduje kulturę organizacyjną opartą na zarządzaniu wiedzą. Zintegrowany System Zarządzania podlega ciągłemu doskonaleniu oraz aktualizacji zgodnie ze strategią rozwoju firmy.

W myśl głównego założenia odnoszącego się do bezpieczeństwa technicznego wyrobów chcemy zapewnić Klientów, iż nasza firma nie podejmie się wykonania zlecenia, co do którego nie będzie miała absolutnej pewności, że sprosta wszystkim stawianym wymaganiom jakościowym.

Zarząd firmy ASTROMAL spółka. z o. o. sp. k. deklaruje również, iż wszyscy jej Pracownicy są świadomi tego, iż wykonywane przez nich zadania wpływają na bezpieczeństwo techniczne produktu oraz że są za ten produkt odpowiedzialni.

Naszym głównym celem jest zdrowie i bezpieczeństwo współpracowników i ich rodzin, klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych. Dlatego wdrożyliśmy zalecane środki ochrony zdrowia publicznego w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa i na bieżąco reagujemy na rozwój sytuacji.

Cele bezpieczeństwa technicznego:

 • przyjmowanie zleceń, w których w pełni sprostamy wymaganiom Klientów pod względem jakości, terminu i ceny,
 • odmowa wykonania zleceń, w których spełnienie wszystkich wymagań jakościowych stawianych przez Klientów jest wątpliwe lub też niemożliwe (chyba że Klient wyraża zgodę na zmiany lub odstępstwa co do swoich wymagań),
 • podnoszenie świadomości pracowników, dotyczącej ich wpływu na bezpieczeństwo techniczne wyrobów,
 • w przypadku trudności ze sprostaniem wymaganiom jakościowym, dążenie do zapobiegania występowaniu negatywnych skutków.

Jesteśmy głęboko przekonani, że nasza odpowiedzialna postawa w tej kwestii i konsekwentna realizacja powyższej Polityki przyczyni się do zwiększenia zadowolenia naszych obecnych Klientów, a także pozwoli pozyskać nowych. Wierzymy ponadto, że zaowocuje to umocnieniem naszej pozycji rynkowej i ekonomicznej.

W centrum uwagi naszej firmy są działania związane z BHP i są one elementem wspomagającym realizację strategii. Mają one na celu zapewnienie stałej poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Intencją firmy ASTROMAL spółka. z o. o. sp.k. jest zapewnienie jak największego bezpieczeństwa swoim pracownikom, jak i wszystkim osobom przebywającym na terenie firmy.

Zobowiązania:

 • zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • minimalizowanie szkodliwości i uciążliwości stanowisk pracy,
 • wdrażanie bezpiecznych technik i technologii,
 • doskonalenie organizacji i warunków pracy,
 • przestrzeganie przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja poprzez:

 • identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i ocenianie ryzyka na stanowiskach pracy,
 • systematyczne prowadzenie badań i monitorowanie warunków środowiska pracy,
 • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z wymogami przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa
  i higieny pracy,
 • dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej odpowiednich do rodzaju wykonywanej
  pracy,
 • zapewnienie skutecznej realizacji okresowych planów poprawy warunków pracy,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Treść przedstawionej Polityki ZSZ jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu organizacji. Niniejsza polityka jest publicznie dostępna na stronie internetowej firmy www.astromal.pl.
Założenia Polityki ZSZ są okresowo sprawdzane i weryfikowane.

Zarząd firmy ASTROMAL Spółka z o.o. sp. k

AS-KJ-4.2.2-Z03; wyd.15; data: 02.06.2020

PLAN I STRATEGIA DZIAŁANIA

Nadrzędne cele biznesowe, których osiągnięcie warunkuje rozwój przedsiębiorstwa:

 • wejście w segment produkcji nowego taboru szynowego,
 • zwiększenie obecności w segmencie modernizacji pojazdów szynowych,

Realizacja poprzez:

 • oparcie Zintegrowanego Systemu Zarządzania na wymaganiach prezentowanych w ISO/TS 22163
  (standardzie dedykowanym branży kolejowej), wymaganiach ISO 9001 oraz ISO 14001, a także na
  branżowych wymaganiach normatywnych i przepisach prawnych,
 • zwiększenie wydajności i ilości produkcji przy jednoczesnym doskonaleniu jakości,
 • świadczenie kompleksowej obsługi Klienta, dostosowanej indywidualnie do jego potrzeb i wymagań,
 • zapobieganie występowaniu potencjalnym sytuacją niepożądanym,
 • dotrzymywanie potwierdzonych terminów realizacji zamówień,
 • budowa grupy lojalnych dostawców i usługodawców, którzy będą wspierać nas w procesie produkcji
  oraz późniejszej obsłudze naszych klientów zgodnie z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu
  Zarządzania firmy Astromal,
 • ocenianie dostawców i usługodawców odbywa się pod kątem posiadania certyfikatu ISO 9001 lub
  innego systemu zarządzania jakością,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • przeglądy Kierownictwa oraz ciągłą aktualizację biznes planu i strategii rozwoju.

Gwarancja dla Klientów:

 • spełniamy wszystkie wymagania Klienta związane z realizacją powierzonego projektu,
 • świadczymy obsługę wyrobu w czasie całego cyklu życia;
 • nasze produkty wykonywane są zgodnie ze standardami ISO/TS 22163, ISO 9001, ISO 14001, a także
  innymi normami i obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • działamy w myśl zasady ciągłego doskonalenia (PDCA);
 • spełniamy aktualne przepisy prawne oraz inne wymagania, w tym wymagania Klienta;
 • ustanawiamy, utrzymujemy i testujemy plany ewentualnych sytuacji wyjątkowych;

Konsekwentna realizacja powyższych celów, profesjonalizm, dbałość najwyższą jakość produktów i o każdy szczegół oraz ogromne doświadczenie sprawiają, iż ASTROMAL spółka. z o. o. sp. k. jest bardzo silną i pewną marką na rynku, której ufa wciąż powiększające się grono Klientów z całej Europy.

Zarząd firmy ASTROMAL Spółka z o.o. sp. k

AS-KJ-4.2.2-Z03; wyd.15; data: 02.06.2020