Formowanie hybrydowe

Metoda produkcji będąca hybrydą technologii vacuum, RTM oraz prasowania w połączeniu z pełną automatyzacją procesu.

Z uwagi na wielkość pola roboczego urządzenia można wyprodukować kilku gniazdową formę pozwalającą otrzymywać większą liczbę detali w jednym cyklu produkcyjnym, co przekłada się na niski koszt detalu przy odpowiednio dużym wolumenie w projekcie.,

ŁUKASZ JASIAK
SZEF DZIAŁU ROZWOJU I CNC
tel. +48 65 529 91 91 w. 109
email: ljasiak@astromal.pl

Nasze główne technologie