Święta Bożego Narodzenia i Nowego Rok

Niech wspólna radość i zabawa
towarzyszy nie tylko Świętom
Bożego Narodzenia i początkowi Nowego Roku,
ale przeniesie się na wszystkie jego dni.
Dużo miłości i szczęścia!